Všeobecné podmienky a GDPR

Podmienky využívania

Tieto podmienky stanovujú základné práva a princípy portálu www.trhnehnutelnosti.sk (ďalej portál), realitnými kanceláriami (inzerentmi) a návštevníkmi stránky (užívateľmi). Portál nenesie žiadnu zodpovednosť za pravdivosť a aktuálnosť ponúk inzerentov a užívateľ stránky to berie používaním tohto portálu na vedomie.

Inzerent

Je povinný mať v portfóliu iba aktuálne, nezávadzajúce nehnuteľnosti, na ktoré má vyslovene súhlas priamo od majiteľa. Zaväzuje sa, že v inzerátoch používa riadne autorsky vysporiadané texty, fotografie, videá a pod. a plne zodpovedá v prípade sporu o autorstvo za ich šírenie a distrubúciu. Svojim súhlasom s inzerciou súhlasí s publikovaním všetkých inzerátov uvedených na svojej (firemnej) webovej stránke, súhlasí s publikovaním textov, fotiek, kontaktných údajov na firmu, svojich maklérov (s ich fotkami, menami, osobnými telefónnymi číslami a emailovými kontaktmi). Inzerent berie na vedomie, že za prihlasovanie do svojho účtu nesie plnu zodpovenosť, ako aj za zverejňovania prístupu, posúvanie prihlasovacích údajov tretím osobám.

Portál

Portál sa zaväzuje nezneužívať informácie inzerenta a neposkytovať tretím stranám akékoľvek informácie o inzerentovi. Vyhradzuje si právo zrušiť inzerciu inzerenta z dôvodu nedodržania podmienok inzercie, častých sťažností od návštevníkov, či výhrad tretích strán na publikované inzeráty inzerenta. Portál neminutý kredit na topovanie nevracia a v prípade nevyužívania služieb finančne ani inak nenahrádza. Portál nezaručuje a negarantuje dostupnosť služby ani negarantuje funkčný import nehnuteľností, nakoľko je závislí od funkcionality webového sídla inzerenta a časom sa situácia môže meniť.

Návštevník

Sa zaväzuje využívať služby portálu v dobrej viere a svedomý, aby neznefunkčnil danú službu úmyselným konaním. Zaväzuje sa narábať s informáciami iba pre svoju vlastnú potrebu bez zneužitia, kopírovania, či sťahovania obrázkov pre iné ako svoje súkromné účely, nakoľko všetky informácie podliehajú autorským zákonom. Návštevník nemá právo požadovať odstránenie inzerátu, reklamy a pod. od portálu a v prípade sťažnosti na odstránenie inzerátu sa musí osobne obrátiť na inzerenta telefonicky alebo e-mailom ( kontaktné údaje sa nachádzajú pri inzeráte a to na viditeľnom mieste).

GDPR

Prevádzkovateľ prevádzkuje portál v súlade s článkom 13 ods. 1. a 2. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Portál www.trhnehnutelnosti.sk nezbiera žiadne osobné údaje od návštevníkov portálu (žiadne mená, telefónne čísla ani e-maily / výnimkou sú právnicke osôby dopytujúce inzerciu) okrem štatistických údajov návštevy stránky návštevníkov a to len prostredníctvom Google Analytics. Údaje o makléroch (meno, telefónne číslo, fotka, e-mail) sprístupnil portálu inzerent a s inzerciou na portáli súhlasí s ich zverejňovaním a tento súhlas zabezpečí inzerent s maklérmi internou formou (portál neoveruje planosť). V prípade námietok môže každá osoba žiadať o doplnenie, výpis, zmazanie, úpravu svojich dát kontaktovaním: info@trhnehnutelnosti.sk v súlade s vyššie citovaným zákonom.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies :-) zavrieť (súhlasím) upraviť nastavenie